Box – Pavel Minchuk

Pavel Minchuk (40 let)
Tel: 775 680 495 (můžete volat v AJ, RU i CZ)
Kvalifikovaný trenér boxu i kickboxu s osmiletou zkušeností trénování závodníků i rekreačních boxerů.
Nabízí soukromé i skupinové lekce boxu pokročilých i začátečníků. Tréninková jednotka je cca 1,5
hodiny a zahrnuje rozcvičku, učení techniky boxu, nácviky v rukavicích, trénink na aparátech a
zakončuje se speciálním kondičním cvičením. Je kladen důraz na pochopení důležitých komponentů
techniky jako je spravné provedení úderu, obraných technik, spravná prace nohou, správné taktické
využítí naučené techniky při sparingu. Individuální přístup k cvíčícím. Celá lekce je pod pečlivým
dohledem trenéra. Cvičení boxu zlepší vaši fyzičku, zvedne vaši sebedůvěru a naučí vás elementy
sebeobrany a pokročilí sportovci zlepší své výkony.