Kickbox – Pavel Minchuk

Pavel Minchuk (40 let)
Tel: 775 680 495 (můžete volat v AJ, RU i CZ)

Kvafikovaný trenér boxu i kickboxu s osmiletou zkušeností trénování závodníků i rekreačních boxerů.
Nabízí skupinové lekce kickboxu pokročilých i začátečníků. Trénuje kickbox stylu K1 a vyučuje elementy
techniky thajského boxu (lokty, kolena, klinče). Tréninková jednotka je cca 1,5 hodiny a zahrnuje
rozcvičku, učení techniky kickboxu, nácviky v rukavicích a trénink na aparátech a zakončuje se
speciálním kondičním cvičením. Začínáme učením úderů rukama a kopů a dál nacvičujeme kombinování
několika úderů a kopů. Celá lekce je pod pečlivým dohledem trenéra.