Školička sportu a sebeobrany

O NÁS​​

Naším cílem není učit děti cestě do konfliktů, rvaček, či jejich vyvolávání, ale právě naopak. Díky mnohaletým zkušenostem a praxi v práci s dětmi od předškolního věku až po teenagery usilujeme o výchovu fyzicky a psychicky zdatných zdravě sebevědomých jedinců, schopných obstát v kolektivu a v běžném životě bez zbytečných konfliktů a bez újmy na vlastním zdraví a sebevědomí.

Setkáváme se s úspěchem v práci s dětmi pocházejícími z rozmanitého prostředí, nacházejícími se v nejrůznějších sociálních, rodinných a jiných životních situacích. Vyučujeme dívky i chlapce bez ohledu na talent a jakékoliv fyzické předpoklady, přijímáme do kurzů i děti s poruchami soustředění, koordinace a dalšími menšími handicapy.

Veškeré naše kurzy jsou na vysoce odborné úrovni, ale zároveň zábavné a plně přizpůsobené jednotlivým věkovým kategoriím.

Děti si během našich kurzů zlepšují fyzickou kondici, koordinaci a pohybové dovednosti, plně využitelné i v běžném životě a v soutěžních i rekreačních sportovních aktivitách.

V našich kurzech se snažíme u dětí odstranit případnou roli outsidera v kolektivu, pracujeme s nimi na zvládnutí vlastních emocí, na zlepšení koncentrace, komunikačních dovedností a posilujeme u nich sebevědomí pozitivním a individuálním přístupem ke každému z nich. Pracujeme u našich žáků úspěšně na zdravém vztahu mezi dětmi bez šikany a posměšků.

Realizujeme semináře pro děti a rodiče ve školách i školkách.

SYSTÉM VÝUKY

 • vyučujeme ucelený a srozumitelný systém fyzické a mentální přípravy pro život pro děti všech věkových kategorií s pestrým rozvrhem
 • děti učíme bezpečnému chování a včasnému rozpoznání, prevenci a řešení krizových situací, které mohou ohrozit je i jejich blízké. Naši žáci jsou následně schopni účinně řešit problémy se svými vrstevníky (běžné šarvátky, šikana atd.), ohrožení ze strany dospělého devianta či útočníka, reakci při setkání se zraněným apod.
 • pracujeme s dětmi na správných životních návycích, rozvoji pohybových dovedností, disciplíně, kladném přístupu ke kolektivu, vztahu ke kultuře těla a odpovídající správné výživě
 • pracujeme na prevenci a snížení rizika potenciálních budoucích závislostí dětí na návykových látkách, alkoholu, počítačových hrách a sociálních sítích a usilujeme u dětí o eliminaci obezity, nesprávného vývoje pohybového aparátu a civilizačních chorob způsobených nedostatkem zdravého pohybu
 • vzhledem k naší snaze o posílení vlivu sportu a tělesné výchovy na utváření osobnosti dítěte a zároveň posílení zájmu o pohybové aktivity v českých rodinách spolupracujeme s mateřskými a základními školami, odbory školství a tělovýchovy, zájmovými sdruženími a sportovními kluby
 • během kurzů jsme schopni doporučit pro děti i budoucí nejvhodnější sportovní specializaci a nasměrovat je v rámci možné sportovní budoucnosti do specializovaných sportovních klubů, se kterými spolupracujeme
 • nabízíme celoroční skupinové kurzy i individuální výuku. Dále připravujeme i příměstské tábory a letní prázdninové kurzy
 • výuka je plně přizpůsobena jednotlivým věkovým kategoriím s individuálním přístupem ke každému dítěti
 • některých výukových hodin se účastní úspěšní vrcholoví sportovci či jejich trenéři, a to za účelem zvýšení motivace dětí

OSNOVY VÝUKY

 • bezpečné chování, mentální a fyzická sebeobrana proti vrstevníkům a dospělým útočníkům s prvky KRAV MAGA a disciplín MMA přizpůsobených pro děti
 • základy chování při požáru a jiných živelných pohromách, základy první pomoci, základy bezpečného chování v silničním provozu a při pohybu na ulici, prevence zneužívání návykových látek apod.
 • gymnastická příprava – koordinace, pády, šplh, přeskoky, kotouly, správné držení těla, posilování s vlastní vahou těla a protahovací techniky
 • atletická příprava – technika běhu, vytrvalost, rychlost, koordinace, překonávání přírodních překážek
 • relaxace, soustředění, sebeovládání – řízené dýchání, relaxace, soustředění, s prvky taiji a jógy
 • základy sportovních her s důrazem na koordinaci a motorickou šikovnost
 • plavání, potápění, skok do vody, záchrana tonoucího
 • lezení a slaňování, přežití a orientace v přírodě
 • další související dovednosti a disciplíny

TĚŠÍME SE NA VÁS 😊

KONTAKT

Tomáš Kopřiva
Tel: 602131644
bezpeciprodeti@gmail.com